Asset Publisher Asset Publisher

Zanocuj w lesie

Wszystkich miłośników bushcraftu i survivalu zapraszamy do kompleksów leśnych objętych programem „Zanocuj w lesie”

Na potrzeby programu „Zanocuj w lesie” udostępnione zostały obszary, w skład którego wchodzą następujące oddziały leśne:

* 71, 72, 73, 74 w leśnictwie Łużna

*289, 290, 291 w leśnictwie Męcina Wielka

*203, 204, 205, 206, 207 w leśnictwie Bodaki

*300, 301, 302, 303, 314, 315, 316 w leśnictwie Małastów

*501, 502, 503, 503A, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 w leśnictwie Konieczna

*472, 595, 596, 597, 598, 599, 600 w leśnictwie Grab

Mapy z lokalizacją wszystkich miejsc znajdują sie w "Materiałach do pobrania" na dole strony

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL (dostępnej na adroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US oraz iphone: https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)

2. Informacjami, gdzie jest wyznaczone są miejsce do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z nich korzystać. Jeśli nie należy przynieść je ze sobą.

Na terenie obszaru obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ogniska, poza mijescami wyznaczonymi.

Miejsca wyznaczone do rozpalnia ognia znjadziesz tutaj: https://gorlice.krakow.lasy.gov.pl/miejsca-ogniskowe

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy

Przed wejściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce

5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

Znajdziesz je tutaj: https://gorlice.krakow.lasy.gov.pl/biezaca-dosteponosc-obiektow-turystycznych

6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegów szlaków

Informacje znajdziesz tutaj: https://gorlice.krakow.lasy.gov.pl/biezaca-dosteponosc-obiektow-turystycznych

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obwiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na, którym odbywa się polowanie obowiązuje zakaz wstępu!

Informacje na temat terminów polowań zbiorowych znajdziesz w Urzedach Gmin:

Urząd Gminy Łużna:http://www.luzna.pl/

Urząd Gminy Sękowa: http://www.sekowa.pl/

Urząd Gminy Uście Gorlickie: http://www.usciegorlickie.pl/

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do pobrania na dole strony) oraz przesłanie go na adres gorlice@krakow.lasy.gov.pl nie póżniej niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Poztywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Nadleśnictwo Gorlice przystąpiło do Programu "Zanocuj w lesie", który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowych i surwiwalowych wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. "Zanocuj w lesie."

Życzymy udanego pobytu!