Asset Publisher Asset Publisher

Detaliczna sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna

  1. Sprzedaż detaliczną dostępnych sortymentów drzewnych prowadzi się w kancelariach poszczególnych leśnictw,w każdy wtorek godz. od 7.00 do 10.00. Szczegółowy wykaz l-ctw oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt/leśnictwa.
     
  2. Nadleśnictwo nie prowadzi usług transportowych, podane ceny to ceny drewna na składach w lesie do odbioru własnego (nie dotyczy samowyrobu - loco las).

 

  1. Dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży drewna jest asygnata i paragon fiskalny lub na żądanie nabywcy faktura VAT.

 

  1. Nabywca jest zobowiązany do podpisania asygnaty, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami sprzedaży obowiązującymi w Nadleśnictwie Gorlice oraz przyjęciem do stosowania Regulaminu Sprzedaży Detalicznej (Regulamin poniżej w załącznikach).

 

  1. Wydatek zakupionego drewna odbywa się w leśnictwach we wtorki i czwartki w terminie 14 dni  od daty wystawienia asygnaty. Dokumentem upoważniającym do odbioru zakupionego produktu jest oryginał asygnaty wraz z dowodem zapłaty.

 

  1. Zakupu drewna pozyskanego kosztem nabywcy – tzw. samowyrób, można dokonać na po uzyskaniu zgody na samowyrób (wzór zgody poniżej w załącznikach).