Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca wyznaczone do rozpalania ognia

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice zgodnie z art. 30 ust.3 pkt 1 ustawy o lasach wyznaczył następujące miejsca do palenia ogniska:

1. "Stara Droga" w Leśnictwie Małastów - w pobliżu dolnej stacji wyciągu narciarskiego.

Miejsce wyposażone jest w dwie zadaszone wiaty oraz stoliki z ławkami.

2. "Na wypale" w Leśnictwie Wołowiec - przy drodze powiatowej w kierunku wsi Wołowiec.

Miejsce wyposażone w stoły i ławki.

3. "Roztoka" w Leśnictwie Bodaki - w miejscowości Bartne na poczatku drogi leśnej prowadzącej na Przełęcz Majdan.

Miejsce wyposażone w zadaszoną wiatę, stoliki, ławki.

4. "Za Wisłoką" w Leśnictwie Radocyna - za potokiem przy  OSW Radocyna w Czarnem.

Miejsce wyposażone w zadaszoną wiatę oraz stoliki i ławki.

 

Przed skorzystaniem koniecznie prosimy zapoznać się z regulaminem.