Asset Publisher Asset Publisher

Użytek Ekologiczny

Użytek ekologiczny „ Mokra Łąka” w Czarnym - eutroficzna młaka górska.

Użytek ekologiczny „ Mokra Łąka" w Czarnym obejmuje świetnie zachowany płat eutroficznej młaki górskiej.

Celem ochrony młaki jest zachowanie i otoczenie ochroną prawną cennego zespołu Valeriano-caricetum flavae, będącego miejscem występowania  rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. Liczba roślin naczyniowych i mchów w użytku ekologicznym przekracza 100 gatunków.

Podstawą utworzenia użytku jest  Uchwały Rady Gminy Sękowa z dn. 4listopada 2011 r.