Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada następujące certyfikaty:

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat PEFC nr FM/01/21/BC, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

Certyfikat został przyznany przez POLSKIE CENTRUM BADAŃ i CERTYFIKACJI S.A. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie .” Certyfikat ten ważny jest do dnia 12.11.2023 r.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

FSC

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC

Drugim na świecie, obok PEFC, systemem certyfikacji gospodarki leśnej jest FSC. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku.
Celem jej działalności jest popularyzacja przyjętego przez tą organizację sposobu prowadzenia gospodarki leśnej.

Obecnie warunkiem otrzymania certyfikatu FSC jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów uzgodnionych przez członków organizacji FSC.

Zasady gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC:

 1. Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC
 2. Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw
 3. Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski
 4. Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników
 5. Korzyści z lasu
 6. Oddziaływanie na środowisko
 7. Plan gospodarowania
 8. Monitorowanie i ocena
 9. Zachowanie lasów o szczególnej wartości
 10. Plantacje

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

 • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;
 • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;
 • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Logo FSC jest znakiem prawnie chronionym. Posługiwanie się logo FSC przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt.
Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat.

W dniu 20 lutego 2019 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat FSC, ważny do dnia 19 lutego 2024 roku.