Zasoby leśne Zasoby leśne

Zasoby leśne

Podstawowe cechy drzewostanów w Nadleśnictwa Gorlice.

Przeciętna zasobność drzewostanów Nadleśnictwa    - 272 m3/ha w tym:

  • drzewostany bukowe - 313 m3/ha
  • drzewostany sosnowe - 212 m3/ha
  • drzewostany jodłowe - 298 m3/ha

 

Spodziewany przyrost bieżący roczny - 6,74 m3/ha/rok w tym:

  • drzewostany bukowe - 6,71 m3/ha/rok
  • drzewostany sosnowe - 5,81 m3/ha/rok
  • drzewostany jodłowe - 8,25 m3/ha/rok

 

Średni wiek drzewostanów wynosił:

  • w roku 1973 - 56,9 lat;
  • w roku 1987 - 62,2 lat;
  • w roku 1996 - 72 lata;
  • w roku 2006 - 78 lat.