Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek

Choinki lasem pachnące

Nadleśnictwo Gorlice tradycyjnie jak co roku zaprasza wszystkich zainteresowanych do zakupu choinek świątecznych.

Sprzedaż prowadzona będzie od 15 grudnia w godzinach 7:30 - 14:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gorlice w Zagórzanach do wyczerpania zapasów.

 

Cennik detaliczny choinek jodłowych i świerkowych w roku 2020. Cena brutto (zł/szt.)

 

Lp.

 

Wysokość (m)

 

świerkowe

 

jodłowe

1.

do 1

30,00

40,00

2.

1,1 – 2,5

40,00

50,00

3.

2,6 – 4,0

50,00

80,00

4.

> 4

100,00

100,00


Detaliczna sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna

  1. Sprzedaż detaliczną wszystkich sortymentów drzewnych prowadzi się w kancelariach poszczególnych leśnictw,w każdy wtorew godz. od 7.00 do 10.00. Szczegółowy wykaz l-ctw znajduje się w załączonym Regulaminie Sprzedaży Detalicznej. Dodatkowych informacji udziela Pan Leszek Lepak tel. 018 35 11 387.

 

  1. Drewno sprzedaje się wg cen cennika detalicznego loco las po zrywce (cennik znajduje się w poniżej w załącznikach)

 

  1. Dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży drewna jest asygnata i paragon fiskalny lub na żądanie nabywcy faktura VAT.

 

  1. Nabywca jest zobowiązany do podpisania asygnaty, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami sprzedaży obowiązującymi w Nadleśnictwie Gorlice oraz przyjęciem do stosowania Regulaminu Sprzedaży Detalicznej (Regulamin poniżej w załącznikach).

 

  1. Wydatek zakupionego drewna odbywa się w leśnictwach we wtorki i czwartki w terminie 14 dni  od daty wystawienia asygnaty. Dokumentem upoważniającym do odbioru zakupionego produktu jest oryginał asygnaty wraz z dowodem zapłaty.

 

  1. Zakupu drewna pozyskanego kosztem nabywcy – tzw. samowyrób, można dokonać na po uzyskaniu zgody na samowyrób (wzór zgody poniżej w załącznikach).