Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek wiosna 2024

Sprzedaż sadzonek drzew leśnych

Zapraszamy do zakupu sadzonek drzew leśnych od 12 marca.

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek w godzinach  od 9.00 do 11.00 na terenie szkółki leśnej w Małastowie.

Płatność możliwa tylko gotówką.

Oferowane gatunki:

  • jodła pospolita
  • buk zwyczajny
  • klon jawor
  • lipa drobnolistna

 Sadzonki sprzedawane są w wiązkach po 50 sztuk (jodła, buk) oraz po 10 sztuk (lipa, jawor)

 

 

 


Detaliczna sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna

  1. Sprzedaż detaliczną dostępnych sortymentów drzewnych prowadzi się w kancelariach poszczególnych leśnictw,w każdy wtorek godz. od 7.00 do 10.00. Szczegółowy wykaz l-ctw oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt/leśnictwa.
  2. Nadleśnictwo nie prowadzi usług transportowych, podane ceny to ceny drewna na składach w lesie do odbioru własnego (nie dotyczy samowyrobu - loco las).
  3. Dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży drewna jest asygnata i paragon fiskalny lub na żądanie nabywcy faktura VAT.
  4. Nabywca jest zobowiązany do podpisania asygnaty, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami sprzedaży obowiązującymi w Nadleśnictwie Gorlice oraz przyjęciem do stosowania Regulaminu Sprzedaży Detalicznej (Regulamin poniżej w załącznikach).
  5. Wydatek zakupionego drewna odbywa się w leśnictwach we wtorki i czwartki w terminie 14 dni  od daty wystawienia asygnaty. Dokumentem upoważniającym do odbioru zakupionego produktu jest oryginał asygnaty wraz z dowodem zapłaty.
  6. Zakupu drewna pozyskanego kosztem nabywcy – tzw. samowyrób, można dokonać na po uzyskaniu zgody na samowyrób (wzór zgody poniżej w załącznikach).

 

Cennik detaliczny dla surowca drzewnego najczęściej sprzedawanych sortymentów

Drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa

Lp.

Sortyment

Gatunek

Cena brutto [zł/m3]

1

S4
drewno opałowe

Sosna, Modrzew, Daglezja

246,00 zł

2

Świerk, Jodła

246,00 zł

3

Buk, Grab

369,00 zł

4

Brzoza, Dąb, Dąb czerwony, Jesion, Wiąz, Jawor, Czereśnia

350,55 zł

5

Pozostałe gatunki liściaste

319,80 zł

6

S2A
drewno użytkowe

Sosna, Modrzew, Daglezja

307,50 zł

7

Świerk, Jodła

307,50 zł

8

S3B żerdzie

Jodła, Świerk (2 klasa grubości 10-11cm)

492,00 zł

Drewno pozyskane kosztem kupującego (samowyrób)

Lp.

Sortyment

Gatunek

Cena brutto [zł/m3]

1

M2
drobnica opałowa - "gałęziówka"

Gatunki liściaste

56,95 zł

2

Gatunki iglaste

27,34 zł

3

S4
drewno opałowe

Gatunki liściaste

169,22 zł

4

Gatunki iglaste

169,22 zł