Wydawca treści Wydawca treści

Pomnik Przyrody

Dąb Aleksander

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Wojewody Nowosądeckiego  Nr 20 z dnia 04.02.1993 r. (Dz.Urz.    z dnia 08.02.1993 Nr 3/93 poz. 27)

Położenie:  oddział 59 - h,Leśnictwo Zagórzany, Gmina Gorlice

Opis obiektu: Dąb szypułkowy, wiek 200 lat, obwód 380 cm, wysokość 25 m