Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Leśnicy z Nadleśnictwa Gorlice są częstymi gośćmi w szkołach oraz przewodnikami na ścieżkach edukacyjnych.

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z głównych zadań Lasów Państwowych.
Działalność edukacyjna jest skierowana do całego społeczeństwa, nie tylko do dzieci
i młodzieży.

Nadleśnictwo Gorlice prowadzi zajęcia edukacyjne społeczeństwa z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej zarówno na ścieżkach edukacyjnych  a także w przedszkolach, szkołach itp.

Szeroko pojęta edukacja leśna ma  służyć kształtowaniu zgodnych z aktualnym stanem wiedzy postaw człowieka wobec środowiska naturalnego przede wszystkim zaś lasu. Ma prowadzić do zrozumienia przez społeczeństwo wszystkich funkcji lasów a także roli leśników i Lasów Państwowych w pełnieniu służebnych funkcji wobec społeczeństwa.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie edukacji leśnej: Specjalista Służby Leśnej Jadwiga Cieśla

Kontakt: (018) 351 13 87 w. 25

Przed podjęciam działań związanych z umówieniem spotkania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraganizacji oraz prowadzenia zajeć z zakresu edukacji leśnej.