Asset Publisher Asset Publisher

Relacja z XVIII Rajd im. Jana Pawła II

„…wiele tym górom zawdzięczam…" Jan Paweł II

W czwartek 9 czerwca 2016 roku odbył się XVIII Rajd im. Jana Pawła II. Tego roku organizatorami rajdu byli: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach,  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice oraz  Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

W rajdzie wzięła udział rekordowa ilość 177 uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróżówce.

Celem rajdu było  uczczenie pobytu Papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim i Ziemi Gorlickiej - popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego uczestnictwa w rekreacji - poznawanie piękna Beskidu Niskiego - propagowanie zdrowego stylu życia - upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice Konrad Barczyk przywitał wszystkich gości, uczestników  ich opiekunów, którzy przybyli na rajd, na spotkanie z przyrodą, z leśnikami i między sobą.

Leśnicy oraz nauczyciele ZSE Gorlice przygotowali gry, zabawy w których młodzież chętnie uczestniczyła, wykazując się imponującą wiedzą. Jedną z zabaw było Leśne Koło Fortuny, w którym odpowiadali na  pytania  z takich dziedzin jak: gospodarka leśna, ochrona przyrody, zwierzęta oraz rośliny. Drugą grą edukacyjną była  „Ośmiornica" czyli gra zespołowa, w której należało wykazać się wiedzą z 6 kategorii: 1. Rośliny 2. Ptaki 3. Ssaki 4. Praca leśnika 5. Ekologia 6. Ochrona przyrody.

Pięcioosobowe zespoły - przedstawiciele szkół rozwiązywali test wiedzy o wędrówkach Jana Pawła II po Beskidzie Niskim.

Wyniki konkursu:

I Miejsce  -  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróżówce

II Miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

III Miejsce - Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody, gadżety, albumy oraz pamiątkowe statuetki - podziękowania za udział w rajdzie.

Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasy, wspólne rozmowy, dzielenie się wrażeniami. Z relacji uczestników oraz wpisów do Kroniki Rajdu można z pewnością stwierdzić, że wszyscy byli bardzo zadowoleni i spotkamy się w przyszłym roku na XIX Rajdzie im. Jana Pawła II.