Asset Publisher Asset Publisher

Szczepienie lisów

Komunikaty w sprawie szczepień lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W terminie 9-18 września 2021 r. planowana jest akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, przy pomocy zrzutów z samolotów szczepionki doustnej.

Szczepieniem zostanie objęte w całości województwo podkarpackie. Akcja ta jest kontynuacją szczepień prowadzonych w ubiegłych latach.

Termin akcji może ulec zmianie. Stosowne informacje zostaną umieszczone an stronie internetowej Wójewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: http://wiw.krosno.pl

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W terminie od 1 do 8 października 2021 r. odbędzie sie  szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, przy pomocy zrzutów z samolotów szczepionki doustnej oraz jej ręczne wylożenie.

Szczepieniem zostanie objęte w całości województwo małopolskie. Akcja ta jest kontynuacją szczepień prowadzonych w ubiegłych latach.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.


Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
Jednocześnie zawiadamiamy, że materiały informacyjne znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wiw.krakow.pl/