Asset Publisher Asset Publisher

Stowarzyszyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej w Nadleśnictwie Gorlice

Nadleśnictwo Gorlice gościło członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej

W dn. 9 czerwca2021 r.  na terenie Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego LP „OSW Radocyna” Nadleśnictwo Gorlice  gościło członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej z prezesem Romanem Trojanowiczem na czele. W spotkaniu o charakterze edukacyjno-krajoznawczo- szkoleniowym uczestniczyli także Marcin Janik - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Grażyna Kurzawa - Prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach.  Spotkanie otworzył i prowadził Józef Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice

Podczas wizyty goście mieli okazje zapoznać się z historią przebudowy Ośrodka w Radocynie oraz najbliższymi zamierzeniami inwestycyjnymi Nadleśnictwa Gorlice w zakresie  poszerzenia oferty edukayjno-szkoleniowo-rekreacyjnej OSW  Radocyna w postaci projektu EKOPARK Radocyna. W części terenowej zaprezentowano uczestnikom efekty przebudowy drzewostanów przedplonowych  oraz sposób prowadzenia  gospodarki leśnej w drzewostanach naturalnych jodłowo-bukowych na terenie Leśnictwa Konieczna. Na zakończenie wizyty goście zawitali na  bacówkę w Czarnym oraz zatrzymali się na krótkie przystanek w miejscach historycznych – przy Pomniku św. Maksyma Sandowycza w Czarnym oraz Pomniku Lotników w Krzywej-Banicy.