Asset Publisher Asset Publisher

Powierzchnia rezerwatu "Jelenia Góra im. Stanisława Gabryela" zwiększona!

Na terenie Nadleśnictwa Gorlice znajdują się obecnie dwa rezerwaty przyrody. Jednym z nich jest „Jelenia Góra”. Rezerwat powstały w 1984 roku na podstawie Zarządzenia  Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Utworzony został, by chronić jaworzynę górską (Phyllitido-Aceretum) z występującym na nim, objętym ochroną gatunkową, języcznikiem zwyczajnym (Phyllitis skolopendrium). Sama jaworzyna języcznikowa jest tak rzadkim w Polsce i w Europie zbiorowiskiem ze została uznana za siedlisko priorytetowe w uni Europejskiej. Drugim siedliskiem, które chroni rezerwat „Jelenia Góra” jest żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum). Rezerwat swoim zasięgiem obejmuje oddział 345 a Leśnictwa Stróże i do tej pory zajmował powierzchnię 12.97 ha.

„Do tej pory”, ponieważ mamy przyjemność poinformować, że w dniu 21 grudnia 2022 otrzymaliśmy pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie informujące, że na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn. 16 sierpnia 2022 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  pod poz. 5484, obszar rezerwatu został powiększony o wydzielenie 345 b i aktualnie powierzchnia rezerwatu wynosi 15,91 ha. Na wniosek Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej, poparty wnioskiem Nadleśnictwa Gorlice, została także zmieniona dotychczasowa nazwa rezerwatu. Od teraz jego pełna nazwa to „Jelenia Góra im. Stanisława Gabryela”.

Czemu zainicjowano takie zmiany?

W momencie tworzenia rezerwatu w 1984 r.  postanowiono, że granice rezerwatu będą pokrywać się z granicami już istniejącego wydzielania 345a. Jednakże największe skupisko języcznika zwyczajnego znajdowało się  przy granicy z wydzieleniem sąsiednim 345b. Taki stan rzeczy spowodował że Nadleśnictwo już kilkanaście lat temu wydzieliło poza granicami rezerwatu wewnętrzna strefę buforową dla ochrony języcznika zwyczajnego i zaniechało w niej wykonywania jakichkolwiek zabiegów gospodarczych.  Nie było to jednak w żaden sposób prawnie usankcjonowane i nie chroniło przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych czynników, np. ruchem turystycznym, który odbywa się po szlaku turystycznym biegnącym wzdłuż granicy rezerwatu. Gdy Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej wyszło z inicjatywą zmiany nazwy rezerwatu i nadania mu imienia Stanisława Gabryela, Nadleśnictwo postanowiło rozszerzyć tą inicjatywę i złożyć dodatkowo wniosek o powiększenie rezerwatu, chroniąc tym samym najliczniejsze skupisko języcznika w rejonie Maślanej Góry.

Na zakończenie warto również wspomnieć kim był Stanisław Gabryel i dlaczego jego osoba zasłużyła na nazwanie rezerwatu jego imieniem. Był postacią wszechstronną i znaną na Ziemi Gorlickiej. W swojej pracy społecznej angażował się w bibliotekarstwo, za filar którego jest obecnie uważany i które było jego wielką pasją. W kręgu jego zainteresowań znajdowała się także turystyka i krajoznawstwo. Wielką troską otaczał zabytki, szczególnie ważne były dla niego obiekty kultury łemkowskiej. Angażował się wraz z żoną m.in. w restaurację gotyckiego kościoła w Sękowej czy w prace porządkowe na cmentarzach wojennych z I wojny światowej. Jako późniejszy prezes zarządu PTTK przyczynił się do utworzenia Głównego Szlaku Beskidzkiego, założył w Gorlicach muzeum regionalne oraz zainicjował utworzenie schroniska na Magurze Małastowskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, na zboczu Maślanej Góry znajduje się tzw. „Beskidzkie Morskie Oko”, czyli jedno z największych w polskich Karpatach fliszowych jezior osuwiskowych. Zachęcamy do odwiedzenia, szczególnie teraz lub wiosną gdy jeziorko napełnia się po brzegi wodą z roztopów lub zwiększonych opadów;   w okresie letnim jezioro okresowo  wysycha.

Ochrona przyrody jest ważną częścią leśnictwa, dlatego niezmiernie cieszymy się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pozytywnie odpowiedziała na wnioski Nadleśnictwa i Stowarzyszenia i dokonała powiększenia obszaru chroniącego tak cenny gatunek i jego siedlisko.

Więcej informacji na temat rezerwatu znajduje się w linku poniżej:

Rezerwaty przyrody - Nadleśnictwo Gorlice - Lasy Państwowe

A tutaj zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia:

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia: 16 sierpnia 2022 r., w sprawie rezerwatu przyrody „Jelenia Góra im. Stanisława Gabryela”, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, poz. 5484 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)