Asset Publisher Asset Publisher

Zamiana gurntów z Gminą Bobowa

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI ZAMIANY GRUNTÓW z GMINĄ BOBOWA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Gorlice


Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.), Nadleśnictwo Gorlice podaje do publicznej wiadomości przeprowadzenie transakcji zamiany nieruchomości, na którą 29 stycznia 2024 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (zn. spr.: ZZ.2261.2.2024).

 

Szczegóły w załączeniu