Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA!!! Ochronne szczepienia lisów

Komunikaty w sprawie szczepienia lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W terminie 1-11 maja 2021 r. palnowane jest wiosenne akcja doustnych  szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, przy pomocy zrzutów z samolotów szczepionki doustnej oraz wykładanie ręczne.

Szczepieniem zostanie objęte w całości województwo podkarpackie. Akcja ta jest kontynuacją szczepień prowadzonych w ubiegłych latach.

Termin akcji może ulec zmianie. Stosowne informacje zostaną umieszczone an stronie internetowej Wójewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: http://wiw.krosno.pl

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W dniach: 13 - 21 maja 2021 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.
Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
Jednocześnie zawiadamiam, że tut. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie