Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie

Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie

Począwszy do 2010 r. końca 2014 roku Nadleśnictwo Gorlice realizować będzie projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie".  Projekt, realizowany ze środków unijnych i  współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących zasobów cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.Celem programu jest zabezpieczenie puli genowej cisa pospolitego oraz reintrodukcja cisa w miejsca zapewniające optimum ekologiczne dla gatunku. Do tego wymagana jest odpowiednia ilość sadzonek wyhodowanych z nasion rodzimego lokalnego pochodzenia, a także sadzonek wegetatywnych wyhodowanych ze zrzezów.

W ramach projektu Nadleśnictwo Gorlice wykupiło 5,19 ha gruntów leśnych , należących do osób fizycznych, na których zlokalizowane jest bogate stanowisko cisa pospolitego na terenie wsi Wyskitna, gm. Grybów, celem objęcia go ochroną rezerwatową - koszt 374 tyś. zł