Asset Publisher Asset Publisher

Niepodległa do Hymnu!

Razem śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego

Prcownicy Nadleśnictwa Gorlice wraz z Hacerzami z Hufca ZHP im. hm Marii Rydarowskiej w Gorlicach  wspólnie uczcili 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości włączając sie do Akcji "Niepodległa do Hymnu!"

Akcję „Niepodległa do Hymnu” Biuro Programu „Niepodległa” zainicjowało w 2018 roku, w stulecie odzyskanie niepodległości. Wówczas to, blisko 3 lata temu, wzięło w niej udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach! Od tamtej pory co roku pokazujemy, że jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną i świętujemy razem jedno z najpiękniejszych polskich świąt.

 

Akcję „Niepodległa do Hymnu” wspierają Poczta Polska oraz Lasy Państwowe. Za pomoc w realizacji kampanii Biuro Programu „Niepodległa” składa podziękowania Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki oraz polskim olimpijczykom, którzy wzięli w niej udział.

Kampanię społeczną związaną z akcją „Niepodległa do Hymnu” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.