Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów

 

Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło 21 dzień marca Międzynarodowym Dniem Lasów. To także początek wiosny – czas przebudzania się do życia przyrody po długim zimowym śnie. A skoro wiosna puka do drzwi, leśnicy zapraszają do lasów. „Lasy Państwowe. Zapraszamy" -  pod takim hasłem Lasy Państwowe przypominają, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich.

 

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez PGL LP. Te są dostępne dla wszystkich przez cały rok.

Tymczasem - jak pokazują najnowsze badania ośrodka PBS - 28 proc. społeczeństwa w ogóle nie bywa w lesie, a kolejne 38 proc. bywa w nim sporadycznie. Nie wiemy też, że lasów w Polsce stale przybywa, aż 53 proc. badanych ma błędne przekonanie, że powierzchnia lasów w Polsce się zmniejsza.

 

- Polskie lasy są zdrowe i piękne, wiele tracimy nie odwiedzając ich, a są przecież na wyciągnięcie ręki. Warto wiedzieć, że powierzchnia lasów w Polsce wciąż się zwiększa. Na przestrzeni 68 lat udało nam się zwiększyć lesistość kraju z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. A od 1995 roku do 2012 posadzono 33 tys. ha lasów – przypomina Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

 

Ruszająca z pierwszym dniem wiosny kampania edukacyjna „Lasy Państwowe. Zapraszamy" ma zwrócić uwagę na walory lasów i ich dobry stan. To także szansa na lepsze poznanie lasów i ich profesjonalnego przygotowania przez leśników do przyjęcia odwiedzających.

 

- Naszym celem jest uświadomienie, że lasy to nasze wspólne dobro, że każdy może z nich nieodpłatnie korzystać przez cały rok, a leśnicy tak przygotowali polskie lasy do aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku, aby każdy czuł si w nich komfortowo i bezpiecznie  – podkreśla Adam Wasiak.

 

Odwiedzając las warto skorzystać z oferty edukacyjnej Lasów Państwowych – w całym kraju to prawie 1000 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, wyposażonych w tablice informacyjne i różne przyrządy do nauki i zabawy, 50 ośrodków edukacji leśnej, kilkaset izb i wiat edukacyjnych. Leśnicy, gospodarze danego terenu, dobrze znają lokalne lasy i chętnie pomogą zaplanować atrakcyjną wyprawę.

 

- Gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski, więc spoczywa na nas obowiązek informowania o naszej działalności.Szerzenie edukacji leśnej, udostępnianie lasów społeczeństwu, w tym przygotowywanie infrastruktury, propagowanie turystyki leśnej, a także informowanie o możliwościach korzystania z lasów to wielka misja Lasów Państwowych, o której będziemy w ramach kampanii przypominać –zapewnia Adam Wasiak

 

Ambasadorami kampanii jestrodzina aktorów Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, miłośników lasu i fanów leśnych wypraw, do których chcą zachęcić także inne rodziny. Będą oni wspólnie z trójką swoich dzieci zapraszać do aktywności proponowanych przez Lasy Państwowe, a tych w kalendarzu nie zabraknie: majówkowe leśne pikniki, wspólne bieganie i inne formy leśnego fitness, grzybobrania i wiele innych.

 

 - Czujemy ogromną radość z przebywania w lesie i życia z nim na co dzień. Widzimy las z okien naszego domu, spędzamy w nim całą rodziną wolne chwile i traktujemy jak przyjaciela, który daje nam mnóstwo pozytywnej energii. Chcemy przybliżyć innym rodzinom piękno polskich lasów i zachęcić je do wybierania lasu jako ogólnodostępnej, bezpłatnej i zdrowej formy wypoczynku – dodaje Paweł Królikowski.

Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca leśnicy z całego świata będą również informować o znaczeniu lasów dla życia każdego człowieka. Jak wylicza ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie oraz istotna część globalnej gospodarki (wartość rynku produktów leśnych przekracza 300 mld dolarów rocznie). Są one domem dla 80 proc. gatunków roślin i zwierząt (w Polsce w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich u nas spotykanych). Lasy pełnią ważną funkcję „pochłaniacza" dwutlenku węgla (np. drzewa w polskich lasach mogą zmagazynować łącznie aż 900 mln ton węgla). Co roku leśnicy w Polsce sadzą 500 mln nowych drzew. Ciekawostką jest, że młode drzewa pochłaniają znacznie więcej CO2 niż stare. Najstarsze, ulegające rozpadowi, wydzielają ten gaz do atmosfery. Lasy zatrzymują też wodę, przeciwdziałając powodziom (tylko dzięki realizowanemu przez Lasy Państwowe programowi tzw. małej retencji lasy na terenach nizinnych zmagazynują ok. 120 mln m sześc. wody).

Lasy zapewniają nam też inne, bardziej namacalne korzyści niemal w każdej dziedzinie życia i w niemal każdym miejscu – od kuchni, przez aptekę, po plac budowy. Najważniejszym leśnym produktem jest drewno, surowiec trwały i elastyczny, a przy tym relatywnie tani, który wciąż znajduje 30 tys. różnych zastosowań. To jeden z niewielu materiałów ekologicznych, który powstaje w wyniku naturalnego procesu biologicznego i nie wymaga nakładów energii obciążających nasze portfele lub środowisko. Jego zasoby – pod warunkiem prowadzenia rozsądnej gospodarki – są niewyczerpane.

Zapraszamy na www.lasy.gov.pl

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, istnieje od 1924 roku, gospodaruje na powierzchni prawie 7,6 mln. Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie ponad 25 tys. osób.

Lasy w Polsce

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Całkowita powierzchnia polskich lasów wynosi 9,1mln ha, co w porównaniu z powierzchnią kraju( 31,2mln ha) oznacza lesistość 29,2%. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.

W Polsce dominują lasy publiczne – jest ich 82%.W tej grupie 78% lasów znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Do parków narodowych należy 2% lasów, do gmin – ok.1 %, pozostałe lasy Skarbu Państwa zajmują 1%.