Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Państwowe wspierają lokalne samorządy

3 czerwca w uzdrowisku w Wapiennem, na terenie Nadleśnictwa Gorlice odbyło się kolejne wręczenie promes finansowych przeznacoznych na realizacje przedsięwzięć infrastrukturalnych.
Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśnictwa Gorlice i Łosie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie promesy otrzymała:
 

Gmina Łużna

  • 150 tys. zł - remont drogi gminnej Bieśnik - Las (Sikorówka)

Gmina Gorlice

  • 252 tys. zł - remont drogi gminnej "Maślana Góra"
  • 263,5 tys, zł - remont drogi gminnej w Bielance

Gmina Sękowa

  • 3,369 mln zł - modernizacja drogi gminnej Jasionka - Radocyna
  • 1,413 mln zł - modernizacja drogi gminnej Czarna "Długie"
  • 1,009 mln zł - modernizacja drogi gminnej w Radocynie "Góra"
  • 537 tys. zł - modernizacja drogi gminnej w Bartnem tzw. "Droga niemiecka"
  • 422 tys. - remont drogi w Owczarach - "Kozylów"
  • 376 tys. - remont drogi w Bodakach "Jamułacz"
 
Wręczenia okolicznościowych promes dokonał Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Pani Barbara Bartuś - poseł na sejm RP, Dyrektor RDLP w Krakowie Pan Paweł Szczygieł,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice Pan Józef Legutko oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie Bartłomiej Sołtys.
Przekazane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje infrastrukturalne na terenie wspomnianych gmin, w miejscach gdzie od kilku lat zabiego o zrealizowanie inwestycji. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w końcu się udało i w obszarze bliskim PGL LP poprawią się warunki życia mieszkańców, Beskid NIski stanie bardziej dostępny dla turystów oraz poprawią warunki dojazdów przeciwpożarowych do lasów, umożliwiając szybkie i sprawne dotarcie do zagrożonych powierzchni.
 
Środki zostały przeznaczone z Funduszu Leśnego.