Asset Publisher Asset Publisher

Lasy monitorowane

MONITORING WIZYJNY POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA GORLICE

Lasy i tereny leśne Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Nadleśnictwa o powierzchni  około 15 717 ha objęte są nadzorem foto pułapek oraz mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia, stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2017 poz. 788 ze zm.)  oraz Zarządzenia  Nr 25/2017   Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice z dnia 28.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu stosowania służbowych urządzeń rejestrujących w ramach zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia”.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 222 ze zm.) informujemy, iż Nadleśnictwo Gorlice, Zagórzany 343, 38-33 Zagórzany  jest administratorem danych w powyższym zakresie.