Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs "Leśne inspiracje" ZAPRASZAMY

Drzewa świadkowie historii

„Drzewa - świadkowie historii", tak brzmi temat tegorocznego Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje", organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Temat nawiązuje do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje małopolską przyrodę, szczególnie lasy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorośli. W tym roku tematem konkursu są drzewa. Zadaniem autorów fotografii jest ukazanie takich drzew, które pełnią szczególną rolę w krajobrazie, pamięci i kulturze społeczności lokalnych, są związane z wydarzeniem historycznym, ludźmi i zdarzeniami, wokół których toczyło się i toczy się nadal życie małych i większych społeczności, które inspirują do działania.

Organizatorzy konkursu czekają na zdjęcia drzew, które są kroniką zdarzeń, z którymi wiążą się opowieści, legendy, historie. Oczekiwane są zdjęcia drzew i drzewostanów z terenów Lasów Państwowych, jak również z terenów lasów niepaństwowych.

Ostateczny obraz ilustrujący temat „Drzewa - świadkowie historii" zależy jednak od interpretacji osoby fotografującej, dlatego ujęcie tematu może być bardzo szerokie. Zdjęcia, oprócz charakteru dokumentacyjnego, winny mieć przede wszystkim wyraz artystyczny.

Szczegółowe warunki konkursu reguluje Regulamin VIII Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje" 2016. Fotografie należy nadesłać do końca listopada br. pod adres jednego z 16 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu).

Organizatorzy konkursu przewidzieli dla zwycięzców wiele atrakcyjnych nagród. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane wiosną przyszłego roku na specjalnej wystawie pokonkursowej prezentowanej w Krakowie.

 

Poniżej publikujemy regulamin konkursu wraz z załącznikami.