Asset Publisher Asset Publisher

Komunikaty w sprawie szczepienia lisów

Ochronne szczepienie lisów Małopolska i Podkarpacie

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W terminie od 23 września do 1 października 2022 r. odbędzie sie  szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, przy pomocy zrzutów z samolotów szczepionki doustnej oraz jej ręczne wylożenie.

Szczepieniem zostanie objęte w całości województwo małopolskie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.


Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
Jednocześnie zawiadamiamy, że materiały informacyjne znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wiw.krakow.pl/

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii   

W terminie od 22 września do 1 października 2022 r. odbędzie sie  jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, przy pomocy zrzutów z samolotów szczepionki doustnej oraz jej ręczne wylożenie.   

Szczepieniem zostanie objęte w całości województwo podkarpackie. Akcja ta jest kontynuacją szczepień prowadzonych w ubiegłych latach.

Termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowana informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: http://wiw.krosno.pl/