Asset Publisher Asset Publisher

Gminny konkurs przyrodniczo - sprawnościowy "Zwierzęta zimą"

28 lutego mieliśmy przyjemność gościć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Łużańskiej, gdzie odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo-Sprawnościowy dla klas pierwszych pod hasłem „Zwierzęta zimą”. Organizatorami konkursu były nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej: Wiesława Tenerowicz i Anita Szczerba.
Konkurs realizowany był we współpracy z Nadleśnictwem Gorlice, Szkolnym Kołem LOP i Biblioteką Publiczną w Woli Łużańskiej. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Łużna- Pan Mariusz Tarsa. W konkursie wzięło udział 5 drużyn: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bieśniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łużnej , Szkoły Podstawowej w Szalowej oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Łużańskiej. Pani Dyrektor Krystyna Kaleta powitała zebranych i życzyła powodzenia w zadaniach konkursowych.
Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, rozwijanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Ale przede wszystkim celem konkursu była integracja uczniów z terenu Gminy Łużna, wdrażanie zasad zdrowej rywalizacji i oczywiście dobra zabawa.
Jury w składzie: Krzysztof Kruk - jako przedstawiciel Nadlesnictwa Gorlice i jednocześnie przewodniczący jury, Bronisława Siuta - pracownik Publicznej Biblioteki w Woli Łużańskiej, Dawid Gębarowski - trener sportowy, Mateusz Klag -nauczyciel wychowania fizycznego oceniało zadania w dwóch kategoriach: wiedzy przyrodniczej i sprawności fizycznej.
Jestesmy pod wrażeniem tego jak dobrze pierwszoklasiści poradzili sobie z zadaniami!
Wyniki konkursu: I miejsce – Drużyna Lisków ze Szkoły Podstawowej w Szalowej II miejsce – Drużyna Sówek ze Szkoły Podstawowa nr 1 z Łużnej III miejsce – Drużyna Sikorek ze Szkoły Podstawowej w Bieśniku Wyróżnienia: Drużyna Sarenek ze Zespołu Szkolno- Przedszkolny w Woli Łużańskiej, Wyróżnienia: Drużyna Wróbelków ze Zespół Szkolono- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Łużnej.
Uczestnicy konkursu otrzymali zostali nagrodzeni przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Łużańskiej oraz Nadleśnictwo Gorlice. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani również drobnymi pamiątkami promującymi Gminę Łużna.
 
Gratulujemy zwycięzcom i jednocześnie dziękujemy za zaproszenie do udzialu w tym wydarzeniu! Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję ponownie pojawić się na kolejnej edycji konkursu! 
Tego rodzaju przedsięwzięcia uświadamiają nam jak ważnym aspektem w naszym życiu jest przyroda. Musimy od najmłodszych lat uczyć dzieci szacunku do otaczającej nas przyrody, aby te postawy zaowocowały w przyszłości.