Asset Publisher Asset Publisher

EKOPARK RADOCYNA

Umowa na dofinansowanie EKOPARKU - RADOCYNA podpisana!!!

 

W dniu 25 lutego 2020 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gorlice odbyła się uroczystość podpisania umowy na dofinasowanie zadania pn: EKOPARK – RADOCYNA - edukacja ekologiczna
w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną.

Umowę podpisali Pan Artur Michalski Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice Józef Legutko.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany budynek gospodarczy na nowoczesny i wielofunkcyjny budynek konferencyjno-wystawowy a obiekt dawnej agregatorni zostanie zaadoptowany na multimedialny budynek informacyjny.

Za Wisłoką zostanie utworzona strefa edukacyjno - integracyjna z wiatą w stylu łemkowskiej chyży promująca drewno i sposoby jego wykorzystywania jako ekologicznego budulca.

Powstanie również interaktywny park z funkcją edukacyjną z licznymi ścieżkami tematycznymi i atrakcjami dla najmłodszych.

Wszystkie obiekty będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Planowany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 7 428 328,00 zł

Kwota dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 930 134,00 zł

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2023