Asset Publisher Asset Publisher

Czuwam! Dla Ziemi

#sprzątaMy razem z Harcerzami

Czuwam! dla Ziemi to ogólnopolska inicjatywa harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, której celem jest kształtować proekologiczne postawy oraz inicjować działania na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi.

Podejmowane w ramach akcji wyzwania to praca nad dobrymi nawykami w duchu less waste i zwiększanie świadomości poprzez uwrażliwianie na otaczający świat, szczególnie w naszych małych, lokalnych społecznościach.

Na terenie naszego Nadleśnictwa w akcję Czuwam! Dla Ziemi wraz z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gorlice zaangażowała się 21 Drużyna Harcerska Leśni z Gorlic oraz 5 Drużyna Harcerska Zahartowani z Łużnej. 

Harcerze z 21 DH Leśni przeprowadzili akcję sprzątania kompleksu leśnego Rozbój w Gminie Gorlice a druhny i druhowie z 5 DH Zahartowani sprzątali las na wzgórzu Pustki w Łużnej w sąsiedztwie Cmentarzy Wojennych. 

Efektem ich działań było zebranie likunastu litrów śmieci.

Harcerze z Hufca ZHP w Gorlicach deklarują przeprowadzenie kolejnych akcji sprzątania, bo jak sami zauważyli ludzie śmiecą w lesie przez cały rok.