Asset Publisher Asset Publisher

Czasowe wylączenie drogi leśnej z ruchu publicznego

Na podstawie paragrafu 7 Zarządzenia nr 31/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice z dnia 13.07.2020 Nadleśnictwo Gorlice informuje, że w dniach od 01.12.2021 do 15.12.2021 droga nr 1 Bodaki-Krzywa (nr inw. 220/1043) przechodząca przez leśnictwa Bodaki, Wołowiec i Krzywa zostaje czasowo wyłączona z ruchu publicznego z powodu remontu.