Asset Publisher Asset Publisher

Choinka dla Życia '22

„Oddając krew, ratujesz życie”. Hasło bardzo proste, lecz mające mocny przekaz. Krew to najcenniejszy dar, jakim możemy się podzielić. A zapotrzebowanie jest ogromne. Mimo dużej liczby ludzi oddających krew, jej ilość jest wciąż niewystarczająca. Wobec tego leśnicy rozpoczęli inicjatywę, która ma za zadanie zachęcić jak największą liczbę osób do odwiedzenia centrum krwiodawstwa. „Choinka dla życia” to organizowania już od kilku lat akcja, która swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Jej zasady są proste: każdy, kto w tym dniu odda krew wzamian dostanie bon, który może wymienić na choinkę.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku, Nadleśnictwo Gorlice przystąpiło do tego wydarzenia. 14 grudnia pod budynkiem Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach zostało rozstawione stanowisko, gdzie krwiodawcy mogli napić się gorącej herbaty, zjeść coś słodkiego i odebrać swoją choinkę.

Leśnicy dając dobry przykład nie ograniczali się wyłącznie do dostarczenia choinek i  zachęcania innych do udziału w akcji, lecz sami brali w niej czynny udział. Pracownicy Nadleśnictwa w licznym gronie udali się do centrum krwiodawstwa irównież oddali krew.  

Centrum krwiodawstwa przeżyło prawdziwe oblężenie. W dniu akcji do centrum krwiodawstwa zgłosiło się 58 osób, a 54 oddało krew. Zatem „Choinka dla życia” w tym roku zaowocowała zebraniem ponad 24 litrów krwi w samych tylko Gorlicach!

Jesteśmy dumni z ochotników i serdecznie dziękujemy im za udział! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uzyskamy tak dobry wynik. Pamiętajmy, że oddanie krwi nic nie kosztuje, a może uratować życie.