Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Rozmiar pozyskania drewna ograniczony jest tzw. etatem użytkowania głównego określonym w planie urządzenia lasu na okres 10 – letni.

 

Użytkowanie lasu stanowi bardzo ważną część gospodarki leśnej zajmującej się przede wszystkim racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci drewna oraz produktów ubocznego użytkowania lasu m.in.: choinek, grzybów, owoców runa leśnego.

Rozmiar pozyskania drewna ograniczony jest tzw. etatem użytkowania głównego określonym w planie urządzenia lasu na okres 10 – letni. Jego wielkość jest niższa od przyrostu masy drewna, czego efektem jest nie tylko pozyskanie drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych siedliska, ale również zapewnienie trwałości drzewostanów oraz możliwości ich biologicznego odtwarzania, a także stały wzrost zapasu „drewna na pniu".

Rozmiar cięć przewidzianych do wykonania w roku 2015:

Użytki rębne:

  • Iglaste - 17 658 m3

  • Liściaste - 30 553 m3

Użytki przedrębne:

  • Iglaste - 13 797 m3

  • Liściaste - 19 969 m3

Razem użytkowanie:

  • Iglaste - 31 455 m3

  • Liściaste - 50 522 m3