Położenie Nadleśnictwa Położenie Nadleśnictwa

Położenie

Nadleśnictwo Gorlice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Położenie gruntów Nadleśnictwa Gorlice w podziale administracyjnym.

Nadleśnictwo Gorlice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W przeważającej części Nadleśnictwo położone jest w województwie małopolskim w powiecie gorlickim, na terenie gmin: Bobowa, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Sękowa, Uście Gorlickie oraz miasta: Gorlice i w powiecie nowosądeckim na terenie gminy Grybów. Niewielka część Nadleśnictwa znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, na terenie gminy Krempna. Nadleśnictwo Gorlice sąsiaduje od północy z Nadleśnictwem Gromnik od zachodu z Nadleśnictwami Stary Sącz i Nawojowa od południowego-zachodu z Nadleśnictwem Łosie od wschodu z Nadleśnictwem Kołaczyce  i Magurskim Parkiem Narodowym. Charakterystykę udziału  powierzchni w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego zawiera poniższa tabela.

 

Województwo

Powiat

Gmina

Powierzchnia gruntów LP w gminie (ha)

Małopolskie

Gorlicki

Gorlice m.

93,89

Bobowa

252,62

Gorlice

974,88

Lipinki

31,04

Łużna

330,45

Moszczenica

150,14

Sękowa

11212,67

Uście Gorlice

1681,58

Nowosądecki

Grybów

482,58

Podkarpackie

Jasielski

Krempna

958,61

 

Razem

16168,46

 

Podział Nadleśnictwa na jednostki wewnętrzne.

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi 16168,46 ha.

Powierzchnia zasięgu terytorialnego wg Zarządzenia nr 78 GDLP z 2014 roku wynosi 516,93 km2.

 

Ryc. Położenie Nadleśnictwa Gorlice na tle podziału administracyjnego kraju.

 

Ryc. Położenie względem podziału administracyjnego RDLP Kraków