Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Kompleks obiektów "EKOPARK - RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną".

W skład kompleksu wchodzą: Budynek konferencyjno-wystawowy, strefa za wodą z wiatą edukacyjną w stylu łemkowskiej Chyży, strefa ochrony powietrza z budynkiem informacyjnym, park interkatywny z ścieżkami edukacyjnymi i trasą po podestach drewnianych wśród drzew oraz 8 szt. miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż drogi leśnej nr 35/I/III/II w leśnictwie Konieczna i Radocyna która jest udostępniona dla ruchu pojazdów i stanowi główny dojazd do kompleksu "Ekopark-Radocyna" i OSW Radocyna. Miejsca postojowe są dostowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz są wyposażone w zestaw składający się ze stołu i ławek oraz tablicy edukacyjnej.

 

Obiekt edukacyjny "Budynek konferencyjno-wystawowy" w Leśnictwie Radocyna - obiekt wchodzący w skład kompleksu "EKOPARK - RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną”.
Obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak barier architektonicznych, dostosowane podesty dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na zewnątrz budynku, dostosowane ciągi komunikacyjne, łazienka wraz WC dla osób z niepełnosprawnością ruchową).
Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowany jest przy budynku OSW RADOCYNA oraz przy budynku konferecyjno - wystawowym.

Lokalizacja obiektu edukacyjnego "Sala konferencyjno-wystawowa":

49.468079, 21.374010

https://maps.app.goo.gl/GcsCT5gDViv1Sy3m8

 

Strefa "Za wodą" z wiatą edukacyjną w stylu łemkowskiej Chyży w Leśnictwie Radocyna - obiekt wchodzący w skład kompleksu "EKOPARK - RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną”
Miejsce wyposażone w zadaszoną wiatę z oświetleniem (budynej wiaty edukacyjnej w styku łemkowskiej "Chyży"), stoliki, ławki, miejsce ogniskowe z grillem, tablice edukacyjne.
Miejsce dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (brak barier architektonicznych, dostosowane podesty dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowany jest przy budynku OSW RADOCYNA oraz przy budynku konferecyjno - wystawowym.

Lokalizacja strefy "Za wodą":

49.467154, 21.373936

https://maps.app.goo.gl/RPWupx4ZuratYmyb7

 

Strefa "Ochrony powietrza" z budynkiem informacyjnym w Leśnictwie Radocyna - obiekt wchodzący w skład kompleksu "EKOPARK - RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną”
Strefa obejmuje budynek informacyjny, ławki, ławkę drewnianą w stylu leżaka, tablice edukacyjne.
Miejsce dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (brak barier architektonicznych, dostosowane ścieżki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowany jest przy budynku OSW RADOCYNA oraz przy budynku konferecyjno - wystawowym.

Lokalizacja strefy "Ochrony powietrza":

49.467651, 21.373285

https://maps.app.goo.gl/TCLGeSKJBBFzV5q88

 

Strefa "Park interkatywny" z ścieżkami edukacyjnymi i trasą po podestach drewnianych wśród drzew w Leśnictwie Radocyna - obiekt wchodzący w skład kompleksu "EKOPARK - RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną”
Strefa obejmuje park w którym stworzona jest kwietna łąka, zamontowane są ławki, zestawy stołów z ławkami, ścieżki z kruszywa naturalnego oraz ścieżka wśród drzew po podestach drewnianych oraz tablice edukacyjne.
Miejsce dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (brak barier architektonicznych, dostosowane ścieżki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowany jest przy budynku OSW RADOCYNA oraz przy budynku konferecyjno - wystawowym.

Lokalizacja strefy "Park interkatywny":

49.468132, 21.372676

https://maps.app.goo.gl/W18DxZ4V4QR9JZGK7

 

Lokalizacja parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy budynku OSW RADOCYNA

https://maps.app.goo.gl/fM2nxn67CJNgNtSf8

 

Lokalizacja parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy budynku Konferencyjno - wystawowym

https://maps.app.goo.gl/fPpiKXfBkessBudA7