Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Gorlice
Nadleśnictwo Gorlice
+48(18) 351 13 87; +48(18) 353 03 95
(018) 351 13 89

Zagórzany 343

38-333 Zagórzany

 

                                                    Adres ESP:  /pgl_lp_0305/SkrytkaESP

 

NIP 738-000-75-25

REGON 350545599

 

Nr konta BOŚ Kraków 74 1540 1115 2001 6011 0608 0001

Nr konta BNP 90 2030 0045 1110 0000 0281 1000

 

Zgłaszanie zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem osób lub zwierząt (np.: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego, znalezienie rannych zwierząt)

tel.:   609 797 819  (01.03-15.10. w godz. 7-22, 16.10. - koniec lutego w godz. 7-16)

 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

 

Sebastian Strzech

iod@comp-net.pl

Nadleśniczy
Józef Legutko
18 351 13 87
Z-ca Nadleśniczego
Konrad Barczyk
tel.: 018 35 11 387 wew. 26
Główny Księgowy
Paweł Śliwa
tel.: 018 35 11 387 wew. 13
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Stolarski
18 35 11 387 w.47
Inżynier Nadzoru
Mirosław Sternik
tel.: 018 35 11 387 wew. 21,
Inżynier Nadzoru
Adrian Dusza
18 351 11 387 w.21

Dział Gospodarki Leśnej

Mateusz Glista
Starszy Specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Phone number: 183530395 w. 22,
Sylwia Podolska
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 183530395 w. 24,
Magdalena Stolarska
Starszy Specjalista SL ds. sprzedaży drewna i korzystania z gruntów
Phone number: 183530395 w. 23,
Jadwiga Cieśla
Starszy Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 183530395 w. 25
Monika Tumidajewicz
Referent ds.ochrony przyrody,gospodarki łowieckiej, korzystania z gruntów i obrotu materiałów niedrzewnych
Phone number: 183530395 w. 57,

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Faber
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 183530395 w. 27
Krzysztof Igielski
Strażnik Leśny
Phone number: 183530395 w. 27

Dział Finansowo-Księgowy

Bożena Honkowicz-Droń
Księgowa ds. ewidencji kosztów usług i rozliczeń podatku VAT
Phone number: 183530395 w. 15
Marta Kuziak
Starszy Specjalista ds. płac i rozliczeń inwestycji
Phone number: 183530395 w. 15
Sylwia Marszałek
Starszy Specjalista ds. należności oraz obrotu materiałowego
Phone number: 183530395 w. 16

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Rafał Stolarski
Sekretarz Nadleśnictwa
Phone number: 18 35 11 387 w. 47
Magdalena Zając
Specjalista ds. infrastruktury, transportu i gospodarki lokalowej
Phone number: 18 35 11 387 w. 32
Wiktor Solarz
Specjalista SL ds. informatyki, dotacji i projektów rozwojowych
Phone number: 183511387 w. 45
Magdalena Kuluza
Specjalista ds. administracyjnych
Phone number: 18 35 11 387 w. 60
Adam Droń
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 18 35 11 387 w. 41
Mateusz Drożdż
Referent ds. Inwestycji i remontów
Phone number: 183511387 w. 45

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Jerzy Mąka
Kierownik OHZ
Phone number: 695280234

Stanowisko ds. pracowniczych

Urszula Kasprzak Solarz
Starszy Referent ds.pracowniczych
Phone number: 18 35 11 387 w. 14

OSW Radocyna

Przemysław Sikora
Kierownik
Phone number: 530 805 708

Zgłaszanie zdarzeń nadzwyczajnych

Phone number: 609 797 819