Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

 

Lasy Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Gorlice, położone są w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w dzielnicach Pogórza Środkowobeskidzkiego oraz Beskidu Niskiego, noszącego miano najdzikszego pasma górskiego w Polsce. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo - grabowych oraz olszyn i zarośli wikliny.

  Regiel dolny porośnięty jest przez lasy jodłowe, jodłowo - bukowe oraz bukowe, tworzące bogate zbiorowisko buczyny karpakiej, oraz lasy sosnowe powstałe po II Wojnie Światowej na gruntach porolnych. Osobliwością Nadleśnictwa są urokliwe doliny nieistniejących wsi: Nieznajowa, Radocyna, Czarne, Długie, Lipna. Atrakcyjne przełomy rzek Wisłoki i Sękówki, wsie pełne dawnych śladów kultury łemkowskiej oraz piękne zespoły leśne tworzą malownicze krajobrazy zachęcające do pieszych wędrówek. Miejscem wartym odwiedzenia są także dwa rezerwaty – Rezerwat "Jelenia Góra" w Szymbarku, utworzony w celu ochrony zbiorowiska jaworzyny górskiej z języcznikiem, oraz Rezerwat "Kornuty" w Bodakach, gdzie można podziwiać malownicze formacje skalne wtopione w stary bukowy las.

Lasy Nadleśnictwa spełniają ważne funkcje ochronne:

Kategoria ochrony

Powierzchnia [ha]

 
 

Lasy wodochronne

13349,03

 

Lasy na stałych powierzchniach badawczych

940,59

 

Lasy położone w strefie ochronnej wokół sanatoriów

533,02

 

Lasy w granicach administracyjnych miast

83,24

 

Lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych

810,90

 

Razem

15716,78