Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada następujące certyfikaty:

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat PEFC nr PL23/00000292, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna"

Certyfikat został przyznany przez SGS Sp. z o. o.Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie .” Certyfikat ten ważny jest do dnia 12.11.2026 r.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

FSC® 

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC®

Drugim na świecie, obok PEFC, systemem certyfikacji gospodarki leśnej jest FSC®. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku.
Celem jej działalności jest popularyzacja przyjętego przez tą organizację sposobu prowadzenia gospodarki leśnej.

Obecnie warunkiem otrzymania certyfikatu FSC® jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów uzgodnionych przez członków organizacji FSC®.

Zasady gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC®:

 1. Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC®
 2. Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw
 3. Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski
 4. Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników
 5. Korzyści z lasu
 6. Oddziaływanie na środowisko
 7. Plan gospodarowania
 8. Monitorowanie i ocena
 9. Zachowanie lasów o szczególnej wartości
 10. Plantacje

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

 • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;
 • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;
 • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Logo FSC® jest znakiem prawnie chronionym. Posługiwanie się logo FSC® przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt.
Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat.

W dniu 20 lutego 2019 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat FSC® (numer licencji FSC-C119146), ważny do dnia 19 lutego 2024 roku.