Asset Publisher Asset Publisher

Remont mostu w miejscowości Wołowiec

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Nadleśnictwa Gorlice , Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Gminy Sękowa.

Nadleśnictwo Gorlice Informuje, że w dniu 4 listopada 2022 r. zostały odebrane prace budowlane wykonywane w ramach zadania pn. "Przywrócenie ciągłości ruchu poprzez rozbiórkę uszkodzonego mostu i wykonanie tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Wołowiec w ciągu drogi powiatowej 1491K Banica-Wołowiec. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych  Nadleśnictwa Gorlice , Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Gminy Sękowa. W ramach zadania dokonano montażu przepustu typu tubosider, w miejscu uszkodzonego drewnianego mostu.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. w Gorlicach,  które wykonało remont drogi w niespełna dwa miesiące. Całość inwestycji opiewa na kwotę 600 tys. zł.  Z czego 50 % kosztów pokryło Nadleśnictwo Gorlice, a pozostała część finansowana była przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz Gminę Sękowa. W otwarciu drogi uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Gorlice, Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Gminy Sękowa oraz Przedsiębiorstwa „GODROM”

Udzielana samorządom przez Lasy Państwowe pomoc finansowa znacząco wpływa na poprawę stanu technicznego dróg oraz polepsza komfort ich użytkowników, a także znacząco wpływa na bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo ułatwia dojazd służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru w pobliskich lasach oraz poprawia organizację prac związanych z gospodarką leśną.