Asset Publisher Asset Publisher

Posiedzenie Komisji Założeń Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gorlice na lata 2016-2025

W dniu 25.października 2013r zainicjowano w Nadleśnictwie Gorlice cykl spotkań roboczych poświęcony opracowaniem Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gorlice na okres od 1.01.2016 do 31.12.2025. Podczas pierwszego spotkania obradowała Komisja Założeń Planu której przewodniczył Z-ca Dyrektora RDLP  Kraków mgr inż. Leon Jagoda.

W spotkaniu wzieli także udział: mgr inż. Kazimierz Witas – Naczelnik Wydziału kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Edward Gurgul - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami; mgr inż. Stanisław Waradzyn - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi; mgr inż. Jan Widełka - Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów oraz mgr inż. Jerzy Gadzina – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice, a także przedstawiciele Samorządówszczebla powiatowego i gminnego z terenu Nadleśnictwa oraz przedstawiciel RDOŚ w Krakowie.

Podczas spotkania Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice Jerzy Gadzina przedstawił referat na Komisję Założeń Planu obejmujący zagadnienia dotyczący ogólnych informacji o Nadleśnictwie form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa, analizy strategii planów zagospodarowania regionu oraz głównych założeń do nowego Planu Urządzania Lasu.

W odpowiedzi na referat Nadleśniczego mgr inż. Stanisław Waradzyn - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi przedstawił Koreferat RDLP zawierający uzupełnienie do referatu Nadleśniczego. Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu zawierający wszystkie ustalenia komisji  zostanie opublikowany przez RDLP na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.