Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie BHP przy pozyskaniu i zrywce drewna

W dniu 02 lutego 2015 roku Nadleśnictwo Gorlice przeprowadziło szkolenie praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna, na które zaproszono wszystkich zleceniobiorców pracujących aktualnie w Nadleśnictwie. W spotkaniu udział wzięło łącznie 83 osoby.

 
W pierwszej części szkolenia  przypomniano uczestnikom podstawowe zasady BHP oraz wyartykułowaniu najczęściej popełniane błędy popełniane w trakcie ścinki, okrzesywania i manipulowania drewna.
 
Druga część szkolenia miała charakter pokazowy. Pozyskano kilkanaście drzew wskazując, jak należy prawidłowo wykonywać poszczególne operacje, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia jakie występują  na poszczególnych etapach pracy.
 
Na koniec spotkania dokonano przeglądu wyposażenia zakładów usług leśnych w sprzęt do pozyskania drewna oraz wymagane środki ochrony osobistej.