Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada następujący certyfikat:

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat PEFC nr PL23/00000292, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna"

Certyfikat został przyznany przez SGS Sp. z o. o.Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie .” Certyfikat ten ważny jest do dnia 12.11.2026 r.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

 

 

Materiały do pobrania