Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana na stanowisku Nadleśniczego

W dniu 18 lutego 2016 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice Józefa Legutko.

Józef Legutko ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie  (1985 r.). Jest także absolwentem studiów podyplomowych z użytkowania lasu i transportu leśnego (1986 r.), genetyki i selekcji drzew leśnych (1999 r.) oraz z plantacyjnej uprawy drzew i krzewów szybkorosnących (2008 r.) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1986 roku w Nadleśnictwie Gorlice od stażu, kolejno obejmując stanowiska adiunkta technologa, nadleśniczego terenowego i głównego inżyniera. W latach 1995-2007 pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego, a następnie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice (2007-2012). W latach 2012-2016 pracował w Nadleśnictwie Łosie na stanowisku starszego specjalisty do spraw stanu posiadania.

Ustępujący Nadleśniczy Jerzy Gadzina podziękował pracownikom za cztery lata wspólnej pracy i złożył gratulacje swojemu następcy Nadleśniczemu Józefowi Legutko.