Lista aktualności Lista aktualności

Zbiórka śmieci

W okresie jesiennym po skończonym sezonie urlopowo – wakacyjnym Nadleśnictwo Gorlice przeprowadzało zbiórki śmieci, w całym Nadleśnictwie. Śmieci zbierali pracownicy LP, pracownicy Zakładów Usług Leśnych, a także dział szkoły i młodzież. Do listopada zebrano w Nadleśnictwie Gorlice ponad 86 m3, koszt zbiórki wywozu wyniósł w 2013r 15 tys. zł.

Nadleśnictwo przypomina, że za zaśmiecanie lasu może być nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za więcej niż jedno przewinienie (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego, to może być wymierzona grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł (art. 24 Kodeksu wykroczeń).