Lista aktualności Lista aktualności

XXIII Rajd im. Jana Pawła II

„…wiele tym górom zawdzięczam…" Jan Paweł II

15 czerwca 2022 roku odbył się XXII Rajd im. Jana Pawła II. Organizatorami rajdu byli: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach,  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice oraz  Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Po raz drugi meta rajdu było w Radocynie przy Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych.

Do Radocyna młodzież dotarła leśnymi szlakami pod przewodnictwem Leśników. Grupy wyryszyły w goddzinnach porannych  ze Zdyni, Koniecznej i Wołowca aby na obiad dotrzeć do Radocyny.

W rajdzie wzięło udział 150  uczniów ze szkół średnich powiatu gorlickiego.

Celem rajdu było  uczczenie pobytu Papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim i Ziemi Gorlickiej - popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego uczestnictwa w rekreacji - poznawanie piękna Beskidu Niskiego - propagowanie zdrowego stylu życia - upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej a także wspołne sporzątnaie lasu w ramach akcji #sprzataMY.

Pięcioosobowe zespoły - przedstawiciele szkół rozwiązywali test wiedzy o wędrówkach Jana Pawła II po Beskidzie Niskim.

W tym roku zwyciężyła ekipa reprezenutująca ZSE w Gorlicach!

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody, gadżety, albumy oraz pamiątkowe statuetki - podziękowania za udział w rajdzie.

Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasy, wspólne rozmowy, dzielenie się wrażeniami.

Z relacji uczestników oraz wpisów do Kroniki Rajdu można z pewnością stwierdzić, że wszyscy byli bardzo zadowoleni i spotkamy się w przyszłym roku na XXIII Rajdzie im. Jana Pawła II.