Lista aktualności Lista aktualności

XXIII Rajd im. Jana Pawł II

150 uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami wędrowało śladami św. Jana Pawła II po Beskidzie Niskim

15 czerwca 2023r. 150 uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami wędrowało śladami św. Jana Pawła II po Beskidzie Niskim w Powiatowym Rajdzie im. Jana Pawła II.

Po raz pierwszy rajd został zorganizowany w 1999 roku, jego pomysłodawcą był radny powiatowy, Dyrektor Szkoły Rolniczej w Bystrej, Stanisław Bystrowicz.

Pierwszych sześć rajdów zorganizowano przy wsparciu gorlickiego oddziału PTTK, kolejne edycje odbyły się przy współorganizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gorlicach, którym kierował Jerzy Bugno.

Od 2016 roku przeprowadzeniem rajdu zajmują się: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice oraz Powiat Gorlicki.

Celem rajdu było uczczenie pobytu Papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim i na Ziemi Gorlickiej, popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego uczestnictwa w rekreacji, poznawanie piękna Beskidu Niskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

W rajdzie uczestniczyła młodzież z:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach,

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu,

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach,

Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach,

Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Gorlicach

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Uczniowie pod opieką leśników i nauczycieli podziwiali piękno Beskidu Niskiego i czerpali z jego walorów turystycznych. Po przemierzeniu tras: pieszo-rowerowej z Gorlic, z Szymbarku przez Beskidzkie Morskie Oko i rezerwat „Jelenia Góra” oraz z Gorlic - szlakiem żółtym - wszyscy spotkali się na terenie kasztelu w Szymbarku.

Na strudzonych wędrowców czekały gorące kiełbaski. Wszyscy mogli odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody i renesansowego zamku oraz zwiedzić Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa.

Po odpoczynku przyszedł czas na rozwiązanie testu wiedzy o wędrówkach św. Jana Pawła II po Beskidzie Niskim. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, gadżety i nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Gorlickiego, Nadleśnictwo Gorlice i Bank Spółdzielczy w Gorlicach.

Podziękowania za wsparcie w organizacji rajdu oraz dla jego uczestników przekazał dyrektor ZSE pan Robert Gancarz. Współorganizatorów rajdu reprezentowali zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice pan Konrad Barczyk i dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach pan Tadeusz Mikrut.

Szczególne podziękowania dla pani Katarzyny Szepieniec – dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, pana Jerzego Jemioły – prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach oraz pani Jadwigi Cieśli z Nadleśnictwa Gorlice.

Paulina Kwiatek ZSE Gorlice