Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie kadry technicznej Nadleśnictwa

Urządzeniowe i hodowlane uwarunkowania projektu Planu Urządzenia Lasu

Dnia 29 października na terenie Nadleśnictwa odbyło się szkolenie dla kadry technicznej Nadleśnictwa pn. Urządzeniowe i hodowlane uwarunkowania projektu Planu Urządzenia Lasu.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Biura Urządzenia Lasu z Krakowa, Pan Jarosław Paluch z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pan Leon Jagoda Z-ca Dyrektora RDLP w Krakowie.

W ramach szkolenia poruszony został również problem inwentaryzacji zasobów drzewnych w aspekcie nowego Planu Urządzenia Lasu.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji uproszczonej metody pomiaru zasobności metodą relaskopową.

Część terenowa odbyła się w leśnictwach:  Męcina Wielka, Małastów i Owczary.