Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa Konferencja Naukowa

INFRASTRUKTURA DROGOWA W LASACH NAUKA, KSZTAŁCENIE, PRAKTYKA

W dniach 7-9 września 2020 r. nadleśnictwo Gorlice gościło w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Radocyna” w Czarnem uczestników Krajowej Konferencji Naukowej pt. „Infrastruktura Drogowa w Lasach. Nauka, Kształcenie, Praktyka”. Konferencja współorganizowana była z Instytutem Nauk Leśnych (Wydział Leśny) SGGW W Warszawie.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny i Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

W konferencji udział wzięło 86 uczestników reprezentujących środowisko naukowe, przedstawicieli Lasów Państwowych oraz firm zajmujących się drogami leśnymi. Na konferencji wygłoszono 20 referatów o zróżnicowanej tematyce dotyczącej szeroko pojętego drogownictwa leśnego.

W czasie wyjazdu terenowego, przeprowadzonego przez tereny leśnictw: Krzywa, Wołowiec, Bodaki i Dragaszów, zaprezentowano rozwiązania stosowane na drogach leśnych Nadleśnictwa Gorlice. Uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się z obiektami zrealizowanymi w ramach projektu Małej Retencji Górskiej oraz z bogatą historią Beskidu Niskiego.