Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356), Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych wprowadzonych pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 29 września 2023 r. (znak spr.: ZS.2261.7.2021), Nadleśnictwo Gorlice informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Szczegółowe informacje w załączeniu.