Lista aktualności Lista aktualności

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków

W dniu 9 kwietnia 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gorlice odbyła się komisyjna ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków.

Corocznie ocenę prawidłowości odstrzału podlegają na naszym terenie sarny rogacze (jesienią po zakończeniu sezonu polowań) oraz jelenie byki (wiosną).

Zasady selekcji osobniczej ustalił Polski Związek Łowiecki – Okręg Nowy Sącz. Myśliwi selekcjonerzy mając na uwadze prawidłowy rozwój populacji mają w obowiązku wykonywać odstrzał zgodnie z zasadami selekcji i wydanym upoważnieniem. Kryteriami selekcji ,a następnie oceny jest w zależności od wieku jeleni byków  przede wszystkim forma poroża oraz jego  waga.   Szczególnej ochronie podlegają jelenie byki obustronnie koronne, które mogą być odstrzelone w ograniczonej ilości po osiągnięciu co najmniej 11 lat.

W sezonie polowań 2014/2015 na terenie Nadleśnictwa Gorlice dzierżawionym przez Koła Łowieckie „Dzik", "Ryś", "Grabina", "Ryś Krempna", "Bażant", "Szarak" oraz użytkowanym przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Gorlice i Ośrodek Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego pozyskano (odstrzelono) łącznie 62 szt jeleni byków. Ilość odstrzelonych jeleni byków od kilku lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do aktualnego.

Komisja oceny prawidłowości odstrzału złożona  z przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych   uznała za prawidłowy odstrzał 60 szt. jeleni. Dwóch myśliwych odstrzeliło jelenie  byki niezgodnie z obowiązującymi zasadami - odstrzały nieprawidłowe (po jednym punkcie czerwonym) - błąd w ocenie wieku. Żaden z myśliwych nie popełnił grubego błędu, kwalifikowanego  jako odstrzał naganny (dwa punkty czerwone). Odstrzelone osobniki w zdecydowanej większości to jelenie byki nie koronne lub jednostronnie koronne, o niższej wadze poroża, które nie powinny obniżać jakości osobniczej populacji jelenia karpackiego.

Myśliwi zagraniczni (dewizowi) odstrzelili z wyżej wymienionej ilości 6 szt. jeleni byków. Z roku na rok maleje liczba myśliwych dewizowych zainteresowanych polowaniem na jelenie , a rośnie ilość myśliwych krajowych zdecydowanych na odstrzał jeleni byków po kosztach komercyjnych.