Lista aktualności Lista aktualności

Bieżąca dostępność obiektów turystycznych

Informacja w sprawie czasowych wyłączeń obiektów turystycznych

Nadleśnictwo Gorlice informuje o czasowym zamknięciu następujących szlaków turystycznych: 

1. Szlak Zielony PTTK Maślana Góra - Czerteż na odcinku w Leśnictwie Stróże, pododdział 100 - a i 99 - c,  w terminie do 30.09.2021 roku z uwagi na prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej

https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Adres leśny: 03-05-1-03-100-a-00, 03-05-1-03-99-c-00

2. Szlak Zielony PTTK Magura Wątkowska - Gorlice na odcinku w Leśnictwie Męcina Wielka, pododdział 42 - a i 154 - a, w teminie do 30.09.2021 roku z uwagi na prowadzone prace z zakresu gospdoarki leśnej

https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Adres leśny: 03-05-1-01-42-a-00,  03-05-1-01-154-a-00

3. Szlak Niebieski PTTK Gorlice Sokół-Magura Małastowska na odcinku w Leśnictwie Ropica Górna, pododdział 286 - a, w terminie do30 .09.2021 roku z uwagi na prowadzone prace z zakresu gospdoarki leśnej

https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Adres leśny: 03-05-1-08-286-a-00

4. Szlak Zielony PTTK Magura Wątkowska - Gorlice, na odcinku w Leśnictwie Bodaki, pododdział 196 -a, w terminie do 30.09.2021 roku z uwagi na prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej.

https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Adres leśny: 03-05-1-05-196-a-00

5. Szlak Zółty PTTK Pod Kornutami - Bartne, na odcinku w Leśnictwie Bodaki, pododdział 198 -c, w terminie do 31.12.2021 roku z uwagi na prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej.

https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Adres leśny: 03-05-1-05-198-c-00

6. Ścieżka edukacyjna "Radocyna" na odcinku w Leśnictwie Radocyna, oddział 526, w terminie do 30.09.2021 roku z uwagi na prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej.